Стартова педагогічна рада

29 серпня 2017 року в Кінецьпільській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулася стартова педагогічна рада.

Мета педагогічної ради: узагальнити досягнення, проаналізувати етап розвитку та виявити проблемні зони функціонування навчального закладу. Визначити перспективи діяльності школи на наступний рік.

/Files/images/IMG_20170829_102130_1.jpg

Спільна педагогічна рада

Спільна педагогічна рада шкіл – суб’єктів освітнього округу

17 лютого 2017 року у Кінецьпільській загальноосвітній школі відбулася спільна педагогічна рада педагогів освітнього округу.

/Files/images/DSCN8239.JPG

Недаремно існує такий афоризм: «Кожна проблема – це блискуче прихована можливість». Саме ці слова надихали учасників спільної педагогічної ради на вирішення проблеми «Проектування шляхів оптимізації та підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження в практику роботи вчителя новітніх досягнень педагогіки та психології».

Мета педагогічної ради:

  • визначити пріоритетні шляхи оптимізації та підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
  • розширити знання педагогів щодо новітніх досягнень педагогіки та психології.

Завдання:

  • активізувати самостійну роботу педагогів у ході навчання і вивчення додаткової психолого-педагогічної, методичної літератури та спонукати до осмислення і більш глибокого вивчення теоретичних знань.
  • удосконалити понятійний апарат з даної проблеми;
  • показати необхідність науково обґрунтованого впровадження сучасних технологій у практику роботи вчителя;
  • стимулювати прагнення вчителів до пошуку, творчості;
  • створити умови для обміну досвідом роботи, педагогічних знахідок.

В ході педагогічної ради вчителі склали Тезаурус з вказаної проблеми,

/Files/images/DSCN8251.JPG

мали можливість попрацювати в групах, виконуючи вправи «Українське прислів’я на сучасний лад», «Мета план», ««Фішбоун» або «Риб'ячий кістяк»,

/Files/images/DSCN8257.JPG

ознайомитися із повідомленнями про основи методик педагогів-новаторів.

/Files/images/DSCN8258.JPG/Files/images/DSCN8283.JPG

Засідання пройшло в атмосфері взаємного збагачення педагогічним досвідом, обміну зернинами фахової майстерності між педагогами. Кожен із педагогів виступив у ролі активного повноправного учасника обговорення питань, які турбують сучасних освітян.

Як підсумок плідної співпраці - вчителі спроектували шляхи оптимізації сучасного навчально-виховного процесу:

• зменшення загального інформаційного навантаження на учнів через послідовне застосування діяльнісного підходу;

• визначення мінімумів обов’язкових знань з кожного предмета;

• забезпечення презентації обов’язкових знань у вигляді опорних таблиць з максимально ущільненою і структурованою інформацією;

• зниження рівня абстрактності у викладі навчального матеріалу;

• переорієнтація уваги з кількісних на якісні показники навчального процесу шляхом застосування особистісно-зорієнтованого підходу до учнів і вчителів;

• зменшення інтенсивності темпу навчальної діяльності. Більш широке й послідовне використання форм роботи, що допомагають зняти психологічне напруження, формують образно-емоційний і духовний світ дитини.

/Files/images/DSCN8263.JPG/Files/images/DSCN8273.JPG/Files/images/DSCN8279.JPG/Files/images/DSCN8304.JPG

Педагогічна рада
«Формування національної свідомості учнів через організацію краєзнавчих досліджень школярів у практиці роботи класного керівника»

Люблять Батьківщину не за те, що
вона велика, а за те, що вона своя.
Сенека

Сучасність вимагає знаходити новітні підходи педагогічного впливу на інтелектуальний і духовний світ дитини, які сприяли б формуванню національної самосвідомості учнівської молоді.

14 грудня 2016 року згідно річного плану роботи школи відбулось засідання педагогічної ради «Формування національної свідомості учнів через організацію краєзнавчих досліджень школярів у практиці роботи класного керівника».

Мета педради: проаналізувати реалізацію патріотичного виховання у виховній системі школи шляхом формування краєзнавчої компетентності школярів.

Завдання:

- підвищити теоретичний та методичний рівень підготовки класних керівників щодо формування краєзнавчої компетентності особистості школяра;

- сприяти збагаченню світогляду класних керівників, розширити їх пізнання щодо історії рідного краю, його літературної спадщини;

- розробити рекомендації для класних керівників з питання організації краєзнавчих досліджень учнів у позакласній роботі.

З доповіддю «Краєзнавча робота у системі виховної роботи школи як шлях реалізації патріотичного виховання школярів» виступила Солтановська Л. В., підготували виступи Решетніченко О. В. («Літературне краєзнавство як засіб формування національної свідомості учнів»), Прокопів Т. М. («Географічне краєзнавство про пам’ятні місця нашого села»), Голенко Н. В. («Історичне краєзнавство як засіб формування історичної пам’яті школярів»). Поділились досвідом роботи Озернюк О. М. та Бабійчук Т. М. з питання «Організація краєзнавчої роботи класним керівником в позаурочній діяльності класного колективу».

Було визначено, що основне завдання класного керівника в організації навчальної краєзнавчої роботи полягає в тому, щоб у кожному конкретному випадку визначити найбільш прийнятні методи і прийоми здійснення краєзнавчого підходу.

Тому можна зробити висновок, що саме у процесі краєзнавчої роботи відбувається активне самостійне засвоєння учнями навчального матеріалу, вони отримують навички, необхідні в житті, йде підготовка їх до практичної діяльності й розширюються загальноосвітні знання.

/Files/images/DSCN8064.JPG/Files/images/DSCN8073.JPG/Files/images/DSCN8076.JPG/Files/images/DSCN8077.JPG/Files/images/DSCN8080.JPG/Files/images/DSCN8082.JPG
Педагогічна рада
«Особистісний ріст кожного вчителя як мета педагогічного процесу»

«...немає людей більш допитливих, невгамовних,
більш одержимих думками про творчість, як учителі»

В.О. Сухомлинський

Згідно річного плану роботи школи 24 листопада 2016 року відбулось засідання педагогічної ради на тему: «Особистісний ріст кожного вчителя як мета педагогічного процесу».

Мета:

Ø сприяти усвідомленню педагогами необхідності самовдосконалення і прагнення до особистісного і професійного зростання;

Ø створити позитивний психологічний клімат в педагогічному колективі шляхом установки вчителів на цінність самореалізації у своїй професійній діяльності;

Ø сприяти згуртуванню вчительського колективу, утвердженню в ньому духу професійного суперництва, творчого пошуку;

Ø створити організаційно-педагогічні умови, що дозволяють розкрити внутрішній потенціал кожного педагога.

На засіданні педагогічної ради розглядались такі питання:

1. Особистісні риси сучасного педагога.

2. Шляхи підвищення професійної майстерності вчителя.

3. Інтелектуальний розвиток вчителя та його вплив на якість фахової майстерності.

4. Презентація досвіду вчителів з питання «Самоосвіта вчителя – запорука педагогічної творчості».

Упродовж засідання педради представники творчих груп активно презентували свої дослідження з певного питання, із задоволенням спілкувалися та дискутували, виконували запропоновані вправи.

Усі як один, переконалися, що навчальний процес в умовах реформування освіти України потребує перегляду позиції сучасного вчителя та погодилися з тим, щоособистісний розвиток веде до принципово нового способу життєдіяльності вчителя - творчої самореалізації в професії, яка дає змогу виявити свої індивідуальні і професійні можливості.

Після теоретичної частини досвідом своєї роботи з питання «Самоосвіта вчителя – запорука педагогічної творчості» поділилися Прокопів Т.М., Піхаленко Т.М., Акетін В.С., якіпрезентували свої досягнення та результати.

Директор школи Бурдейна Л. В. підвела підсумки педради й наголосила на тому, що е сучасну школу створює вчитель творчого типу, причому під творчістю розуміється не тільки створення нового продукту, нових технологій, прийомів і методів, технік, але й реалізація потенційних можливостей і здібностей учителя, його потреби в самореалізації.

/Files/images/DSC_0491.JPG/Files/images/DSC_05171.JPG/Files/images/DSC_0519.JPG/Files/images/DSC_05391.JPG/Files/images/DSC_05471.JPG
2015-2016 н. р.

На виконання плану заходів реалізації науково-методичної теми 22.02. 2016 року була проведена педагогічна рада «Подолання неуспішності та відставання учнів як важлива умова становлення особистості школяра в освітньому просторі школи». При підготовці до засідання педагоги школи опрацювати психолого-педагогічну літературу з даної проблеми. Шляхом діагностування учнів різних вікових категорій, їх батьків, педагогів школи було виявлено основні причини неуспішності школярів та визначено шляхи, форми та способи вирішення проблеми неуспішності школярів на різних етапах уроку.

Форма проведення педагогічної ради:ділова гра.

/Files/images/DSC_0263.JPG/Files/images/DSC_0272.JPG/Files/images/DSC_0278.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 111